หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-8 ,18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
พิธีเปิด - ปิด วันจันทร์ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคารเอนกประสงค์ 6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคารเอนกประสงค์ 6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคาร ป.1ฉ. ห้อง หน้าห้อง ป.4 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคาร ป.1ฉ. ห้อง หน้าห้อง ป.4 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคาร ป.1ฉ. ห้อง ห้อง ป.1/1 - ป.1/2 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคาร ป.1ฉ. ห้อง ห้อง ป.2/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคารโรงฝึกงาน 6 พ.ย. 2559 09.00-16.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคารโรงจอดรถ 6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ใต้ทุนอาคาร ป.1 ฉ. 6 พ.ย. 2559 09.00-11.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ใต้ทุนอาคาร ป.1 ฉ. 6 พ.ย. 2559 09.00-11.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ใต้ทุนอาคาร ป.1 ฉ. 7 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ใต้ทุนอาคาร ป.1 ฉ. 7 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคารอนุบาล 7 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคาร สปช.105/29 7 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคารโรงฝึกงาน 7 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคารโรงฝึกงาน 7 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคารอนุบาล 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) อาคารอนุบาล 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]