หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 5-8 ,18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
พิธีเปิด - ปิด วันจันทร์ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.1 และ ห้อง ป.2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.4 และห้อง ป.5 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.6 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.1 และ ห้อง ป.2 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.4 และ ห้อง ป.5 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ภาษาอังกฤษ 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ภาษาอังกฤษ , ห้องคณิตศาสตร์ 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.3 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.1 ห้อง ป.2 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.4 ห้อง ป.5 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.6 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.1 ห้อง ป.2 ห้อง ป.3 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.4 ห้อง ป.5 ห้อง ป.6 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ภาษาไทย 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ภาษาอังกฤษ ห้องภาษาไทย 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ห้อง ป.3 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]