หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลตำบลจัตุรัส  
2 สพป.ชย.3  
3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภุูมิ นายดิเรก ขอพึ่ง   081-966-5585
4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ นายจิมมี่ ทองพิมพ์   081-064-6264
5 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายวีระ โคตรชาลี   086-248-5754
6 โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายบรรพต ทองเกิด   091-020-4381
7 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายชูชาติ กรมรินทร์   085-206-7875
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร   091-016-6350
9 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายณรงค์ ชำนาญ   081-976-4340
10 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายทนง พงศ์สมัย   081-065-8542

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]