ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสายต่อพ่วงมาด้วย สำหรับกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ให้ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ทั้ง ระดับ ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3
นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสายต่อพ่วงมาด้วย ในการแข่งขัน
                                           ศน.วาทิศ  สอนกอง 099-6394519
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 15:58 น.