การใช้แบบรายงานตัวนักเรียน ในวันแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน
ให้โรงเรียนได้จัดทำแบบรายงานตัวนักเรียน ในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสำหรับการลงทะเบียนนักเรียน และให้นำมารายงานตัวที่จุดแข่งขัน ในวันแข่งขันด้วย สำนักงานเขตได้ส่งไปทาง e-office แล้ว
                                         ศน.วาทิศ  สอนกอง  099-6394519
 
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 15:54 น.