แจ้งให้คณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม ตรวจสอบการประกาศผลการแข่งขันในระบบ
แจ้งให้คณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม ได้ตรวจสอบผลการตัดสิน ที่ประกาศจากระบบเวปไซต์ http://www.esan66.sillapa.net/sp-cpm2/ ว่ามีความถูกต้อง ตรงกับแบบรายงานผลการแข่งขัน(แบบสีชมพู) หากกิจกรรมใดที่มีการประกาศ ไม่สอดคล้องกับแบบรายงานผล ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน วันที่ 22 ก.ย. 2559 เวลา 18.00 น. หลังจากนั้นระบบจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร ได้ต่อไป(ศน.วาทิศ  สอนกอง 099-6394519)
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 22:52 น.