การแข่งขันภาษาไทยและการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ที่แข่งขันช่วงเดือน กรกฎาคม ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในกิจกรรมภาษาไทย(บางกิจกรรม) และ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ที่ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อย ในช่วง เดือนกรกฎาคม 2559 ให้ลงทะเบียนนักเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 ก.ย. 2559  เวลา 18.00 น. สำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา แต่มีความประสงค์ที่จะได้รับเกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกัน
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 15:19 น.