แจ้งให้คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์รายชื่อนักเรียน ในรายการที่รับผิดชอบ หลังเวลา 18.00 น.(19 ก.ย. 59)
แจ้งให้คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ ได้พิมพ์รายชื่อนักเรียน ในรายการที่รับผิดชอบ หลังเวลา 18.00 น.(19 ก.ย. 59)
เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบในการรับลงทะเบียน ในวันแข่งขัน ทั้งนี้ให้ตรวจสอบ การลงทะเบียนที่บางเครือข่ายมีการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบมากกว่า 1 ทีม ยกเว้นกรณี โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เฉพาะระดับ ม.1-3 ซึ่งอาจมีบางรายการ ที่มีการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ มากกว่า 1 ทีม ของเครือข่ายเขาเขียว (ศน.วาทิศ  สอนกอง 0996394519)

 
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 15:53 น.