แจ้งการลงทะเบียนนักเรียน จนถึงเวลา 18.00 น. (วันที่ 19 ก.ย. 59)
ให้โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนให้แล้วเสร็จ ก่อนเวลา 18.00 น. วันที่ 19  กันยายน 2559 เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน สรุป ยอดนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ของแต่ละกิจกรรม ถ้าโรงเรียนไม่สามารถลงทะเบียนนักเรียน ได้ตามกำหนด ให้นักเรียนใชแบบรายงานตัวนักเรียน ยื่นต่อ กรรมการตัดสิน ณ จุดแข่งขัน แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น โรงเรียนต้องพยายามเข้าระบบลงทะเบียนให้ได้ เพราะเกี่ยวข้องกับระบบบันทึกคะแนน( ศน.วาทิศ  สอนกอง 0996394519)
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 15:25 น.