แจ้งกรรมการตัดสินและผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ชั้น ม.1-ม.3
แจ้งให้คณะกรรมการตัดสินและผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ชั้น ม.1-ม.3 ให้ทำการแข่งขันในวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอภูเขียว ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป (ศน.วาทิศ  สอนกอง 099-6394519)
วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 13:56 น.