สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 12 4 7 23 33 4 2 2 39
2 บ้านหนองคู 9 5 5 19 27 2 1 3 30
3 เนรมิตศึกษา 9 1 1 11 15 2 2 2 19
4 เกษตรศิลปวิทยา 7 3 5 15 21 0 0 1 21
5 ชัยชุมพลวิทยา 7 3 1 11 18 5 0 0 23
6 ศรีแก้งคร้อ 6 6 3 15 19 1 1 0 21
7 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 6 1 0 7 11 3 1 0 15
8 บ้านเก่าวิทยานุกูล 5 3 3 11 21 5 3 3 29
9 บ้านวังม่วง 5 1 4 10 14 2 0 2 16
10 บ้านขามป้อม 4 3 1 8 8 3 0 3 11
11 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 4 2 1 7 9 0 0 2 9
12 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 3 3 3 9 17 2 1 0 20
13 ภูมิวิทยา 3 2 4 9 14 3 2 0 19
14 บ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 3 2 1 6 14 2 1 0 17
15 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 3 2 1 6 7 2 0 0 9
16 บ้านหนองไผ่ 3 1 2 6 11 2 1 0 14
17 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 3 1 1 5 6 1 1 0 8
18 ชุมชนแท่นประจัน 3 0 1 4 18 1 0 1 19
19 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 3 0 1 4 8 2 0 0 10
20 บ้านหนองกุงใหม่ 3 0 0 3 6 0 0 2 6
21 ชุมชนห้วยยาง 2 2 4 8 17 8 3 5 28
22 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 2 2 1 5 6 3 0 0 9
23 บ้านโสกหว้าโนนหอม 2 1 1 4 9 0 0 0 9
24 บ้านโคกกุง 2 1 1 4 7 4 1 0 12
25 บ้านแดงสว่าง 2 1 1 4 5 0 0 2 5
26 ไตรมิตรพิทยา 2 1 0 3 11 0 1 0 12
27 ชุมชนบ้านหัน 2 1 0 3 8 1 0 0 9
28 คุรุราษฎร์วิทยา 2 1 0 3 7 1 3 1 11
29 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 2 1 0 3 4 1 0 0 5
30 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 2 1 0 3 4 0 0 0 4
31 บ้านโนนงิ้วงาม 2 0 1 3 8 3 0 0 11
32 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 2 0 0 2 3 1 0 0 4
33 บ้านซำมูลนาก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1 3 2 6 14 3 5 3 22
35 บ้านเซียมป่าหม้อ 1 3 2 6 10 4 1 5 15
36 บ้านโนนสง่า 1 3 0 4 8 0 2 0 10
37 บ้านหลุบคา 1 3 0 4 7 1 2 2 10
38 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1 2 1 4 7 3 2 2 12
39 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1 2 1 4 6 3 2 1 11
40 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 1 2 1 4 5 4 1 3 10
41 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 2 0 3 6 0 3 1 9
42 บ้านหนองแซง 1 2 0 3 4 1 0 1 5
43 บ้านสวนอ้อย 1 2 0 3 3 0 0 0 3
44 บ้านโจดพิทยาคาร 1 1 3 5 7 2 0 2 9
45 เพชรราษฎร์บำรุง 1 1 2 4 9 4 2 0 15
46 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1 1 2 4 5 2 3 3 10
47 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 1 1 3 10 1 0 3 11
48 บ้านหนองปลา 1 1 1 3 9 3 3 2 15
49 บ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) 1 1 1 3 9 0 0 0 9
50 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 1 0 2 8 0 3 1 11
51 บ้านท่าคร้อโนนศิลา 1 1 0 2 6 0 1 0 7
52 บ้านโนนโจด 1 1 0 2 5 0 0 0 5
53 บ้านธาตุ 1 1 0 2 3 1 1 0 5
54 บ้านดงใต้ 1 1 0 2 1 1 0 0 2
55 บ้านภูดินหินกอง 1 0 3 4 16 4 1 5 21
56 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 1 0 1 2 7 1 0 0 8
57 บ้านคอนสาร 1 0 1 2 6 1 1 1 8
58 บ้านสารจอดเก่า 1 0 1 2 5 2 0 2 7
59 บ้านหนองผักหลอด 1 0 1 2 3 1 0 1 4
60 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 9 1 1 0 11
61 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) 1 0 0 1 5 1 0 1 6
62 บ้านโนนดินจี่ 1 0 0 1 4 2 0 1 6
63 บ้านตาดรินทอง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
64 บ้านนกเขาทอง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
65 อนุบาลสิทธิวงศ์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
66 บ้านนาบัว 1 0 0 1 3 1 0 3 4
67 บ้านนาสีดา 1 0 0 1 3 1 0 1 4
68 อนุบาลบ้านทับทิม 1 0 0 1 2 2 1 0 5
69 บ้านมูลกระบือ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
70 บ้านน้ำอุ่น 1 0 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านห้วยยางดำ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านห้วยแก้ว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 บ้านฝายพญานาค 1 0 0 1 2 0 0 1 2
74 บ้านดอนเตาเหล็ก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านหนองแดงกุดจิก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านหินลาด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านหนองคัน 1 0 0 1 1 2 0 2 3
78 บ้านหลุบค่าย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 1 0 1 1 2
80 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81 บ้านป่าว่าน 0 3 2 5 6 1 3 0 10
82 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 0 3 0 3 8 1 0 2 9
83 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 0 3 0 3 3 2 0 0 5
84 บ้านหนองเม็ก 0 2 2 4 6 1 1 2 8
85 บ้านนาวงเดือน 0 2 1 3 13 3 1 1 17
86 บ้านฉนวน(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 0 2 1 3 7 1 1 0 9
87 บ้านโจดโนนข่า 0 2 0 2 7 3 1 2 11
88 บ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) 0 2 0 2 2 0 2 1 4
89 บ้านหนองหล่มคลองเตย 0 1 1 2 8 3 0 1 11
90 บ้านเมืองกลางวิทยา 0 1 1 2 8 3 0 0 11
91 บ้านนาแก 0 1 1 2 8 0 1 0 9
92 บ้านทุ่งพระ 0 1 1 2 6 2 1 0 9
93 บ้านหนองปอแดง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
94 บ้านดงกลาง 0 1 1 2 3 4 0 3 7
95 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 0 1 1 2 3 0 0 3 3
96 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 0 1 0 1 8 1 1 0 10
97 อนุบาลบ้านจ่าสม2 0 1 0 1 6 1 0 0 7
98 บ้านหนองศาลาป่าชาด 0 1 0 1 5 2 1 1 8
99 บ้านเขวา 0 1 0 1 5 2 0 2 7
100 บ้านหนองแสงวิทยา 0 1 0 1 5 1 1 0 7
101 บ้านดอนจำปา 0 1 0 1 5 0 2 0 7
102 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 1 0 1 5 0 0 0 5
103 บ้านโนนงิ้ว 0 1 0 1 4 0 0 0 4
104 บ้านม่วง 0 1 0 1 3 4 2 1 9
105 บ้านเรือ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
106 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
107 ศาลาสามัคคี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
108 บ้านโคกสง่า 0 1 0 1 2 3 0 0 5
109 โคกม่วงศึกษา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
110 บ้านท่าทางเกวียน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
111 บ้านก่าน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
112 บ้านหินลาดพัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 สระโพนทอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 โคกสะอาดศึกษา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
115 บ้านหนองพอก 0 1 0 1 1 1 1 2 3
116 บ้านโนนเห็ดไคล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
117 บุปผาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านนายม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านหนองคูวิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านโนนงาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านดงขีสะเดาหวาน 0 1 0 1 0 2 0 1 2
122 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 0 0 3 3 4 2 0 0 6
123 บ้านโนนสาทร 0 0 3 3 3 3 0 0 6
124 บ้านดงบัง 0 0 2 2 8 0 0 1 8
125 บ้านโนนเพิ่ม 0 0 2 2 6 2 1 0 9
126 บ้านนาเกาะ 0 0 2 2 6 1 1 0 8
127 บ้านหนองเชียงรอด 0 0 2 2 3 1 1 0 5
128 ชุลีมาสก์ศึกษา 0 0 2 2 2 2 1 0 5
129 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 0 0 1 1 6 2 1 0 9
130 สวนวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
131 บ้านโจดกลาง 0 0 1 1 3 2 0 1 5
132 บ้านปากช่องผาเบียด 0 0 1 1 3 0 2 0 5
133 บึงมะนาววิทยา 0 0 1 1 3 0 1 2 4
134 บ้านหนองบัว(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 1 1 3 0 0 1 3
135 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 1 1 2 3 0 0 5
136 โนนเสลาประสาทวิทย์ 0 0 1 1 2 0 3 0 5
137 บ้านดงพอง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
138 บ้านหนองแฝก 0 0 1 1 2 0 0 1 2
139 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
140 อนุบาลสายฝน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
141 บ้านโสกคลอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
142 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 1 1 1 0 1 1 2
143 บ้านดอนเค็ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
144 บ้านนาหัวแรด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองช้างเอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
146 บ้านหินรอยเมย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
147 สามสวนวิทยา 0 0 0 0 11 2 1 0 14
148 บ้านโนนหัวนา 0 0 0 0 8 1 1 1 10
149 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 0 0 0 0 6 0 0 0 6
150 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 5 1 0 1 6
151 บ้านดอนไก่เถื่อน 0 0 0 0 5 1 0 0 6
152 บ้านเมืองคง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
153 บ้านดอนอุดม 0 0 0 0 5 0 1 1 6
154 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
155 บ้านถนนกลาง 0 0 0 0 3 0 1 2 4
156 ฉิมพลีมา 0 0 0 0 2 4 1 1 7
157 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
158 บ้านน้ำพุหินลาด 0 0 0 0 2 2 0 0 4
159 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
160 บ้านหัวโสก 0 0 0 0 2 1 3 0 6
161 บ้านระหัด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
162 บ้านท่ามะไฟหวาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
163 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
164 บ้านสารจอด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
167 หัวนานคร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
168 บ้านกวางโจนโนนทอง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
169 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
170 อินทรศึกษา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
171 บ้านพีพวย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านหนองแกหนองโน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 หว้านไพรสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 มารีย์แก้งคร้อ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
175 บ้านหนองพีพ่วน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
176 บ้านโคกงาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
177 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
178 หนองเมยสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
179 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
180 บ้านเลิงทุ่ม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
181 บ้านโคกสูง-วังศิลา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
182 บ้านโคกไพรวัน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
183 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
184 บ้านหนองงูเหลือม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านหนองหญ้าโก้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านห้วยไห 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 บ้านโนนสลวย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 1 0 3 0 4
190 โนนศิลาเหล่าเกษตร 0 0 0 0 1 0 2 1 3
191 บ้านข่าเชียงพิน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
192 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
193 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
194 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
195 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
196 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
197 บ้านโนนหนองไฮ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
198 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
199 บ้านยางคำวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
200 บ้านกุดโคลน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
201 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
202 บ้านกุดขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านกุดแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านดอนหันนาสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านหนองตากล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองบัวพรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านโนนชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านโปร่งสังข์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 สาลิกาวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 0 3 0 2 3
215 บ้านเหล่ากาดย่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
216 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
217 บ้านหนองไรไก่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
218 บ้านโสกมะตูม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
219 บ้านห้างสูง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
220 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
221 บ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
222 บ้านทุ่งคำหลวง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
223 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
224 บ้านหนองคอนไทย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
225 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
226 บ้านห้วยพลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 บ้านโนนข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 หนองเบนประภากร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านกุดจอก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
231 บ้านสะเดาหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
232 บ้านหนองรวก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
233 บ้านดงเมย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
234 บ้านท่าเริงรมย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
235 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
236 บ้านโนนสะอาด(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
237 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
238 บ้านหนองโพนงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 174 142 125 441 990 256 138 141 1,384