สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคู 12 9 7 28 35 3 2 3 40
2 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 12 4 7 23 33 4 2 2 39
3 ชัยชุมพลวิทยา 9 4 1 14 22 5 0 0 27
4 เนรมิตศึกษา 9 1 1 11 15 2 2 2 19
5 ศรีแก้งคร้อ 8 7 3 18 23 1 1 0 25
6 เกษตรศิลปวิทยา 7 3 5 15 21 0 0 1 21
7 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 6 1 0 7 11 3 1 0 15
8 บ้านโจดโนนข่า 5 4 0 9 15 3 1 2 19
9 บ้านเก่าวิทยานุกูล 5 3 3 11 21 5 3 3 29
10 บ้านวังม่วง 5 1 4 10 14 2 0 2 16
11 บ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 4 4 1 9 17 2 1 0 20
12 ชุมชนห้วยยาง 4 3 5 12 22 8 4 5 34
13 บ้านขามป้อม 4 3 1 8 8 3 0 3 11
14 ไตรมิตรพิทยา 4 2 1 7 16 0 1 0 17
15 บ้านโนนงิ้วงาม 4 2 1 7 13 3 0 0 16
16 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 4 2 1 7 9 3 0 0 12
17 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 4 2 1 7 9 0 0 2 9
18 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 4 1 1 6 8 1 1 0 10
19 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 3 3 3 9 17 2 1 0 20
20 ภูมิวิทยา 3 2 4 9 14 3 2 0 19
21 บ้านหนองไผ่ 3 2 2 7 12 3 1 0 16
22 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 3 2 1 6 7 2 0 0 9
23 บ้านหนองแซง 3 2 0 5 6 1 0 1 7
24 บ้านแดงสว่าง 3 1 1 5 6 0 0 2 6
25 ชุมชนแท่นประจัน 3 0 2 5 21 1 1 1 23
26 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 3 0 1 4 8 2 0 0 10
27 บ้านหนองกุงใหม่ 3 0 0 3 6 0 0 2 6
28 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 2 4 1 7 9 4 2 3 15
29 บ้านสวนอ้อย 2 3 0 5 5 0 0 0 5
30 บ้านนาแก 2 2 2 6 12 0 1 0 13
31 บ้านโสกหว้าโนนหอม 2 1 1 4 9 0 0 0 9
32 บ้านโคกกุง 2 1 1 4 7 4 1 0 12
33 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 2 1 1 4 7 1 0 0 8
34 ชุมชนบ้านหัน 2 1 0 3 8 2 0 0 10
35 คุรุราษฎร์วิทยา 2 1 0 3 7 1 3 1 11
36 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 2 1 0 3 4 0 0 0 4
37 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 2 0 3 5 7 3 0 0 10
38 บ้านนาเกาะ 2 0 2 4 9 3 1 0 13
39 บ้านหนองผักหลอด 2 0 1 3 4 1 0 1 5
40 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 2 0 0 2 3 1 0 0 4
41 บ้านซำมูลนาก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1 3 2 6 14 3 5 3 22
43 บ้านเซียมป่าหม้อ 1 3 2 6 10 4 1 5 15
44 บ้านโนนสง่า 1 3 0 4 8 0 2 0 10
45 บ้านหลุบคา 1 3 0 4 7 1 2 2 10
46 ศาลาสามัคคี 1 2 1 4 10 2 0 0 12
47 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1 2 1 4 7 3 2 2 12
48 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 1 2 1 4 6 3 2 1 11
49 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 2 0 3 8 2 4 1 14
50 บ้านโนนสาทร 1 1 4 6 6 3 0 0 9
51 บ้านโจดพิทยาคาร 1 1 3 5 7 2 0 2 9
52 เพชรราษฎร์บำรุง 1 1 2 4 10 4 2 0 16
53 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1 1 2 4 5 2 3 3 10
54 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 1 1 3 10 1 0 3 11
55 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 1 1 3 10 0 4 1 14
56 บ้านหนองปลา 1 1 1 3 9 3 3 2 15
57 บ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) 1 1 1 3 9 0 0 0 9
58 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 1 1 0 2 14 3 2 0 19
59 บ้านท่าคร้อโนนศิลา 1 1 0 2 6 0 1 0 7
60 บ้านโนนโจด 1 1 0 2 5 0 0 0 5
61 บ้านตลุกหิน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
62 บ้านธาตุ 1 1 0 2 3 1 1 0 5
63 บ้านดงใต้ 1 1 0 2 1 1 0 0 2
64 บ้านภูดินหินกอง 1 0 3 4 16 4 1 5 21
65 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 1 0 1 2 12 1 1 0 14
66 บ้านสารจอดเก่า 1 0 1 2 7 3 1 2 11
67 บ้านคอนสาร 1 0 1 2 6 1 1 1 8
68 บ้านหนองคัน 1 0 1 2 2 2 0 2 4
69 บ้านโนนหัวนา 1 0 0 1 9 2 1 1 12
70 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 9 1 1 0 11
71 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 1 0 0 1 7 0 0 0 7
72 บ้านนาสีดา 1 0 0 1 5 1 3 1 9
73 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) 1 0 0 1 5 1 0 1 6
74 บ้านโนนดินจี่ 1 0 0 1 4 2 0 1 6
75 บ้านตาดรินทอง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
76 บ้านนกเขาทอง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
77 อนุบาลสิทธิวงศ์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
78 บ้านนาบัว 1 0 0 1 3 1 0 3 4
79 บ้านกวางโจนโนนทอง 1 0 0 1 3 0 2 0 5
80 อนุบาลบ้านทับทิม 1 0 0 1 2 2 1 0 5
81 บ้านมูลกระบือ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
82 บ้านโนนเขวา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
83 บ้านน้ำอุ่น 1 0 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านห้วยยางดำ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
85 บ้านห้วยแก้ว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านฝายพญานาค 1 0 0 1 2 0 0 1 2
87 บ้านดอนเตาเหล็ก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านหนองแดงกุดจิก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านหินลาด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
90 บ้านห้างสูง 1 0 0 1 1 1 1 2 3
91 บ้านหลุบค่าย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
92 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 1 0 1 1 2
93 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
94 บ้านโปร่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านโนนดินแดง 0 4 0 4 5 0 0 0 5
96 บ้านนาวงเดือน 0 3 2 5 17 4 2 1 23
97 บ้านหนองเม็ก 0 3 2 5 9 2 1 2 12
98 บ้านป่าว่าน 0 3 2 5 6 1 3 0 10
99 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 0 3 0 3 8 1 0 2 9
100 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 0 3 0 3 3 2 0 0 5
101 บ้านฉนวน(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 0 2 1 3 7 1 1 0 9
102 บ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) 0 2 0 2 3 0 2 1 5
103 บ้านหนองตากล้า 0 2 0 2 3 0 1 0 4
104 บ้านหนองหล่มคลองเตย 0 1 1 2 8 3 0 1 11
105 บ้านเมืองกลางวิทยา 0 1 1 2 8 3 0 0 11
106 บ้านทุ่งพระ 0 1 1 2 6 4 1 0 11
107 บ้านปากช่องผาเบียด 0 1 1 2 6 0 3 0 9
108 บ้านโนนงิ้ว 0 1 1 2 5 0 0 0 5
109 บ้านนายม 0 1 1 2 5 0 0 0 5
110 บ้านหนองปอแดง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
111 บ้านดงกลาง 0 1 1 2 3 4 0 3 7
112 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 0 1 1 2 3 0 0 3 3
113 อนุบาลบ้านจ่าสม2 0 1 0 1 6 1 0 0 7
114 บ้านหนองศาลาป่าชาด 0 1 0 1 5 2 1 1 8
115 บ้านเขวา 0 1 0 1 5 2 0 2 7
116 บ้านหนองแสงวิทยา 0 1 0 1 5 1 1 0 7
117 บ้านดอนจำปา 0 1 0 1 5 0 2 0 7
118 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 1 0 1 5 0 0 0 5
119 โคกม่วงศึกษา 0 1 0 1 4 1 1 1 6
120 บ้านม่วง 0 1 0 1 3 4 2 1 9
121 บ้านเรือ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
122 บ้านกุดโคลน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
123 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
124 บ้านหินลาดพัฒนา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
125 บ้านโคกสง่า 0 1 0 1 2 3 0 0 5
126 บ้านหนองเรือ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
127 บ้านท่าทางเกวียน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
128 บ้านก่าน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
129 สระโพนทอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองพอก 0 1 0 1 1 3 1 2 5
131 โคกสะอาดศึกษา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
132 บ้านโนนเห็ดไคล 0 1 0 1 1 1 0 0 2
133 บุปผาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองคูวิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
135 บ้านโนนงาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
136 บ้านดงขีสะเดาหวาน 0 1 0 1 0 2 0 1 2
137 บ้านดงบัง 0 0 2 2 8 0 0 1 8
138 บ้านโนนเพิ่ม 0 0 2 2 6 4 2 0 12
139 บึงมะนาววิทยา 0 0 2 2 4 0 2 2 6
140 บ้านหนองเชียงรอด 0 0 2 2 3 1 1 0 5
141 ชุลีมาสก์ศึกษา 0 0 2 2 2 2 1 0 5
142 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 0 0 1 1 6 2 1 0 9
143 สวนวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
144 บ้านโจดกลาง 0 0 1 1 3 2 0 1 5
145 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
146 บ้านหนองบัว(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 1 1 3 0 0 1 3
147 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 1 1 2 3 0 0 5
148 บ้านโสกคลอง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
149 โนนเสลาประสาทวิทย์ 0 0 1 1 2 0 3 0 5
150 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 0 0 1 1 2 0 1 1 3
151 บ้านดงพอง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
152 บ้านหนองแฝก 0 0 1 1 2 0 0 1 2
153 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
154 อนุบาลสายฝน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
155 บ้านดอนเค็ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
156 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 1 1 1 0 1 1 2
157 บ้านสะเดาหนองไผ่ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
158 บ้านนาหัวแรด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองช้างเอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
160 บ้านหินรอยเมย 0 0 1 1 0 1 0 0 1
161 สามสวนวิทยา 0 0 0 0 11 2 1 0 14
162 บ้านดอนไก่เถื่อน 0 0 0 0 5 1 1 0 7
163 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 5 1 0 1 6
164 บ้านเมืองคง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
165 บ้านดอนอุดม 0 0 0 0 5 0 1 1 6
166 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
167 บ้านถนนกลาง 0 0 0 0 3 0 1 2 4
168 ฉิมพลีมา 0 0 0 0 2 4 1 1 7
169 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
170 บ้านน้ำพุหินลาด 0 0 0 0 2 2 0 0 4
171 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
172 บ้านหัวโสก 0 0 0 0 2 1 3 0 6
173 บ้านระหัด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
174 บ้านท่ามะไฟหวาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
175 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
176 บ้านสารจอด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
177 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
178 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
179 หัวนานคร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
180 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 0 0 0 0 2 0 2 0 4
181 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
182 อินทรศึกษา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
183 บ้านพีพวย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
184 บ้านหนองแกหนองโน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
185 หว้านไพรสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 มารีย์แก้งคร้อ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
187 บ้านหนองพีพ่วน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
188 บ้านโคกงาม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
189 บ้านโสกมะตูม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
190 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
191 หนองเมยสามัคคี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
192 บ้านเลิงทุ่ม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
193 บ้านโคกสูง-วังศิลา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
194 บ้านโคกไพรวัน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
195 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
196 บ้านหนองงูเหลือม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
197 บ้านหนองหญ้าโก้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 บ้านห้วยไห 0 0 0 0 1 1 0 0 2
199 บ้านโนนสลวย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
200 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 1 0 3 0 4
201 โนนศิลาเหล่าเกษตร 0 0 0 0 1 0 2 1 3
202 บ้านข่าเชียงพิน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
203 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
204 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
205 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
206 บ้านโนนหนองไฮ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
207 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
208 บ้านยางคำวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
209 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
210 บ้านกุดขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านกุดแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านดอนหันนาสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านหนองบัวพรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านโนนชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านโปร่งสังข์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 สาลิกาวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 0 3 0 2 3
222 บ้านเหล่ากาดย่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
223 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
224 บ้านหนองไรไก่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
225 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
226 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
227 บ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
228 บ้านทุ่งคำหลวง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
229 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
230 บ้านหนองคอนไทย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
231 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
232 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านห้วยพลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านโนนข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 หนองเบนประภากร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านกุดจอก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
238 บ้านหนองรวก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 บ้านดงเมย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
240 บ้านท่าเริงรมย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
241 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242 บ้านโนนสะอาด(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
243 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244 บ้านหนองโพนงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 218 175 143 536 1,143 285 158 141 1,586