สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคู 35 3 2 3 40
2 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 33 4 2 2 39
3 ศรีแก้งคร้อ 23 1 1 0 25
4 ชุมชนห้วยยาง 22 8 4 5 34
5 ชัยชุมพลวิทยา 22 5 0 0 27
6 บ้านเก่าวิทยานุกูล 21 5 3 3 29
7 ชุมชนแท่นประจัน 21 1 1 1 23
8 เกษตรศิลปวิทยา 21 0 0 1 21
9 บ้านนาวงเดือน 17 4 2 1 23
10 บ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 17 2 1 0 20
11 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 17 2 1 0 20
12 บ้านภูดินหินกอง 16 4 1 5 21
13 ไตรมิตรพิทยา 16 0 1 0 17
14 บ้านโจดโนนข่า 15 3 1 2 19
15 เนรมิตศึกษา 15 2 2 2 19
16 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 14 3 5 3 22
17 ภูมิวิทยา 14 3 2 0 19
18 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 14 3 2 0 19
19 บ้านวังม่วง 14 2 0 2 16
20 บ้านโนนงิ้วงาม 13 3 0 0 16
21 บ้านหนองไผ่ 12 3 1 0 16
22 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 12 1 1 0 14
23 บ้านนาแก 12 0 1 0 13
24 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 11 3 1 0 15
25 สามสวนวิทยา 11 2 1 0 14
26 เพชรราษฎร์บำรุง 10 4 2 0 16
27 บ้านเซียมป่าหม้อ 10 4 1 5 15
28 ศาลาสามัคคี 10 2 0 0 12
29 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 10 1 0 3 11
30 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 10 0 4 1 14
31 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 9 4 2 3 15
32 บ้านหนองปลา 9 3 3 2 15
33 บ้านนาเกาะ 9 3 1 0 13
34 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 9 3 0 0 12
35 บ้านหนองเม็ก 9 2 1 2 12
36 บ้านโนนหัวนา 9 2 1 1 12
37 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 9 1 1 0 11
38 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 9 0 0 2 9
39 บ้านโสกหว้าโนนหอม 9 0 0 0 9
40 บ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) 9 0 0 0 9
41 บ้านขามป้อม 8 3 0 3 11
42 บ้านหนองหล่มคลองเตย 8 3 0 1 11
43 บ้านเมืองกลางวิทยา 8 3 0 0 11
44 บ้านหนองไผ่ล้อม 8 2 4 1 14
45 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 8 2 0 0 10
46 ชุมชนบ้านหัน 8 2 0 0 10
47 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 8 1 1 0 10
48 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 8 1 0 2 9
49 บ้านโนนสง่า 8 0 2 0 10
50 บ้านดงบัง 8 0 0 1 8
51 บ้านโคกกุง 7 4 1 0 12
52 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 7 3 2 2 12
53 บ้านสารจอดเก่า 7 3 1 2 11
54 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 7 3 0 0 10
55 บ้านโจดพิทยาคาร 7 2 0 2 9
56 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 7 2 0 0 9
57 คุรุราษฎร์วิทยา 7 1 3 1 11
58 บ้านหลุบคา 7 1 2 2 10
59 บ้านฉนวน(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 7 1 1 0 9
60 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 7 1 0 0 8
61 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 7 0 0 0 7
62 บ้านโนนเพิ่ม 6 4 2 0 12
63 บ้านทุ่งพระ 6 4 1 0 11
64 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 6 3 2 1 11
65 บ้านโนนสาทร 6 3 0 0 9
66 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 6 2 1 0 9
67 บ้านป่าว่าน 6 1 3 0 10
68 บ้านคอนสาร 6 1 1 1 8
69 บ้านหนองแซง 6 1 0 1 7
70 อนุบาลบ้านจ่าสม2 6 1 0 0 7
71 บ้านปากช่องผาเบียด 6 0 3 0 9
72 บ้านท่าคร้อโนนศิลา 6 0 1 0 7
73 บ้านแดงสว่าง 6 0 0 2 6
74 บ้านหนองกุงใหม่ 6 0 0 2 6
75 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 5 2 3 3 10
76 บ้านหนองศาลาป่าชาด 5 2 1 1 8
77 บ้านเขวา 5 2 0 2 7
78 บ้านนาสีดา 5 1 3 1 9
79 บ้านหนองแสงวิทยา 5 1 1 0 7
80 บ้านดอนไก่เถื่อน 5 1 1 0 7
81 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) 5 1 0 1 6
82 บ้านดอนหัน 5 1 0 1 6
83 บ้านเมืองคง 5 1 0 0 6
84 บ้านดอนจำปา 5 0 2 0 7
85 บ้านดอนอุดม 5 0 1 1 6
86 บ้านสวนอ้อย 5 0 0 0 5
87 บ้านโนนโจด 5 0 0 0 5
88 บ้านโนนดินแดง 5 0 0 0 5
89 บ้านโนนงิ้ว 5 0 0 0 5
90 บ้านนายม 5 0 0 0 5
91 บ้านหนองปอแดง 5 0 0 0 5
92 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 5 0 0 0 5
93 บ้านโนนดินจี่ 4 2 0 1 6
94 บ้านตาดรินทอง 4 2 0 0 6
95 โคกม่วงศึกษา 4 1 1 1 6
96 บ้านหนองผักหลอด 4 1 0 1 5
97 บ้านตลุกหิน 4 1 0 0 5
98 บึงมะนาววิทยา 4 0 2 2 6
99 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 4 0 0 0 4
100 บ้านนกเขาทอง 4 0 0 0 4
101 อนุบาลสิทธิวงศ์ 4 0 0 0 4
102 สวนวิทยา 4 0 0 0 4
103 บ้านม่วง 3 4 2 1 9
104 บ้านดงกลาง 3 4 0 3 7
105 บ้านโจดกลาง 3 2 0 1 5
106 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 3 2 0 0 5
107 บ้านธาตุ 3 1 1 0 5
108 บ้านเรือ 3 1 1 0 5
109 บ้านหนองเชียงรอด 3 1 1 0 5
110 บ้านนาบัว 3 1 0 3 4
111 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 3 1 0 0 4
112 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 3 1 0 0 4
113 บ้านนาสมบูรณ์ 3 1 0 0 4
114 บ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) 3 0 2 1 5
115 บ้านกวางโจนโนนทอง 3 0 2 0 5
116 บ้านถนนกลาง 3 0 1 2 4
117 บ้านหนองตากล้า 3 0 1 0 4
118 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 3 0 0 3 3
119 บ้านกุดโคลน 3 0 0 1 3
120 บ้านหนองบัว(อำเภอบ้านแท่น) 3 0 0 1 3
121 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 3 0 0 0 3
122 บ้านหินลาดพัฒนา 3 0 0 0 3
123 ฉิมพลีมา 2 4 1 1 7
124 บ้านโคกสง่า 2 3 0 0 5
125 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 2 3 0 0 5
126 บ้านหนองกุง 2 3 0 0 5
127 อนุบาลบ้านทับทิม 2 2 1 0 5
128 บ้านหนองเรือ 2 2 1 0 5
129 ชุลีมาสก์ศึกษา 2 2 1 0 5
130 บ้านหนองคัน 2 2 0 2 4
131 บ้านโสกคลอง 2 2 0 0 4
132 บ้านน้ำพุหินลาด 2 2 0 0 4
133 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 2 0 0 4
134 บ้านหัวโสก 2 1 3 0 6
135 บ้านระหัด 2 1 1 1 4
136 บ้านมูลกระบือ 2 1 1 0 4
137 บ้านโนนเขวา 2 1 1 0 4
138 บ้านน้ำอุ่น 2 1 0 0 3
139 บ้านห้วยยางดำ 2 1 0 0 3
140 บ้านห้วยแก้ว 2 1 0 0 3
141 บ้านท่ามะไฟหวาน 2 1 0 0 3
142 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 2 1 0 0 3
143 บ้านสารจอด 2 1 0 0 3
144 บ้านหว้าทอง 2 1 0 0 3
145 บ้านโนนสาวเอ้ 2 1 0 0 3
146 หัวนานคร 2 1 0 0 3
147 โนนเสลาประสาทวิทย์ 2 0 3 0 5
148 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 2 0 2 0 4
149 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 2 0 1 1 3
150 บ้านท่าทางเกวียน 2 0 1 0 3
151 บ้านดงพอง 2 0 1 0 3
152 บ้านดอนดู่ 2 0 1 0 3
153 อินทรศึกษา 2 0 1 0 3
154 บ้านฝายพญานาค 2 0 0 1 2
155 บ้านหนองแฝก 2 0 0 1 2
156 บ้านซำมูลนาก 2 0 0 0 2
157 บ้านดอนเตาเหล็ก 2 0 0 0 2
158 บ้านหนองแดงกุดจิก 2 0 0 0 2
159 บ้านหินลาด 2 0 0 0 2
160 บ้านก่าน 2 0 0 0 2
161 สระโพนทอง 2 0 0 0 2
162 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 2 0 0 0 2
163 อนุบาลสายฝน 2 0 0 0 2
164 บ้านพีพวย 2 0 0 0 2
165 บ้านหนองแกหนองโน 2 0 0 0 2
166 หว้านไพรสามัคคี 2 0 0 0 2
167 บ้านหนองพอก 1 3 1 2 5
168 มารีย์แก้งคร้อ 1 3 0 0 4
169 บ้านหนองพีพ่วน 1 2 2 1 5
170 โคกสะอาดศึกษา 1 2 0 0 3
171 บ้านโคกงาม 1 2 0 0 3
172 บ้านโสกมะตูม 1 2 0 0 3
173 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 1 1 2 0 4
174 บ้านห้างสูง 1 1 1 2 3
175 หนองเมยสามัคคี 1 1 1 1 3
176 บ้านเลิงทุ่ม 1 1 1 0 3
177 บ้านโคกสูง-วังศิลา 1 1 1 0 3
178 บ้านโคกไพรวัน 1 1 0 1 2
179 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 1 1 0 1 2
180 บ้านดงใต้ 1 1 0 0 2
181 บ้านหลุบค่าย 1 1 0 0 2
182 บ้านโนนเห็ดไคล 1 1 0 0 2
183 บ้านดอนเค็ง 1 1 0 0 2
184 บ้านหนองงูเหลือม 1 1 0 0 2
185 บ้านหนองหญ้าโก้ง 1 1 0 0 2
186 บ้านห้วยไห 1 1 0 0 2
187 บ้านโนนสลวย 1 1 0 0 2
188 บ้านท่าศาลา 1 0 3 0 4
189 โนนศิลาเหล่าเกษตร 1 0 2 1 3
190 บ้านข่าเชียงพิน 1 0 2 0 3
191 บ้านหนองไฮ 1 0 2 0 3
192 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 1 0 1 1 2
193 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 1 0 1 1 2
194 บ้านสะเดาหนองไผ่ 1 0 1 0 2
195 บ้านหนองสองห้อง 1 0 1 0 2
196 บ้านหนองแต้ 1 0 1 0 2
197 บ้านโนนหนองไฮ 1 0 1 0 2
198 บ้านห้วยทรายทอง 1 0 0 2 1
199 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1
200 บ้านยางคำวิทยา 1 0 0 1 1
201 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 1
202 บ้านโปร่ง 1 0 0 0 1
203 บุปผาราม 1 0 0 0 1
204 บ้านหนองคูวิทยาคม 1 0 0 0 1
205 บ้านโนนงาม 1 0 0 0 1
206 บ้านนาหัวแรด 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองช้างเอก 1 0 0 0 1
208 บ้านกุดขอนแก่น 1 0 0 0 1
209 บ้านกุดแคน 1 0 0 0 1
210 บ้านกุดแดง 1 0 0 0 1
211 บ้านดอนหันนาสวรรค์ 1 0 0 0 1
212 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
213 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 1 0 0 0 1
214 บ้านหนองบัวพรม 1 0 0 0 1
215 บ้านโคกล่าม 1 0 0 0 1
216 บ้านโนนชาด 1 0 0 0 1
217 บ้านโปร่งสังข์ 1 0 0 0 1
218 สาลิกาวิทยา 1 0 0 0 1
219 บ้านหัวหนอง 0 3 0 2 3
220 บ้านดงขีสะเดาหวาน 0 2 0 1 2
221 บ้านเหล่ากาดย่า 0 2 0 0 2
222 บ้านหนองสังข์ 0 2 0 0 2
223 บ้านหนองไรไก่ 0 2 0 0 2
224 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 1 1 0 2
225 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 0 1 1 0 2
226 บ้านโป่งโพธิ์ 0 1 0 2 1
227 บ้านทุ่งคำหลวง 0 1 0 1 1
228 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 0 1 0 1 1
229 บ้านหนองคอนไทย 0 1 0 1 1
230 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0 1 0 1 1
231 บ้านหินรอยเมย 0 1 0 0 1
232 บ้านหนองดินดำ 0 1 0 0 1
233 บ้านห้วยพลวง 0 1 0 0 1
234 บ้านโนนข่า 0 1 0 0 1
235 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 0 1 0 0 1
236 หนองเบนประภากร 0 1 0 0 1
237 บ้านกุดจอก 0 0 2 0 2
238 บ้านหนองรวก 0 0 1 0 1
239 บ้านดงเมย 0 0 0 1 0
240 บ้านท่าเริงรมย์ 0 0 0 1 0
241 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 0 0 0 1 0
242 บ้านโนนสะอาด(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 0 1 0
243 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 1 0
244 บ้านหนองโพนงาม 0 0 0 0 0
รวม 1,143 285 158 141 1,727