หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองคู 44 35 81.4% 3 6.98% 2 4.65% 3 6.98% 43
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 43 33 80.49% 4 9.76% 2 4.88% 2 4.88% 41
3 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 26 23 92% 1 4% 1 4% 0 0% 25
4 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 39 22 56.41% 8 20.51% 4 10.26% 5 12.82% 39
5 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 28 22 81.48% 5 18.52% 0 0% 0 0% 27
6 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 33 21 65.63% 5 15.63% 3 9.38% 3 9.38% 32
7 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 24 21 87.5% 1 4.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
8 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 29 21 95.45% 0 0% 0 0% 1 4.55% 22
9 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 24 17 70.83% 4 16.67% 2 8.33% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 23 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 20 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
12 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 26 16 61.54% 4 15.38% 1 3.85% 5 19.23% 26
13 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 18 16 94.12% 0 0% 1 5.88% 0 0% 17
14 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 22 15 71.43% 3 14.29% 1 4.76% 2 9.52% 21
15 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 21 15 71.43% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 27 14 56% 3 12% 5 20% 3 12% 25
17 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 19 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
18 โรงเรียนภูมิวิทยา 19 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
19 โรงเรียนบ้านวังม่วง 20 14 77.78% 2 11.11% 0 0% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 17 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
21 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 18 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านนาแก 13 12 92.31% 0 0% 1 7.69% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
25 โรงเรียนสามสวนวิทยา 20 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
26 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
27 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 20 10 50% 4 20% 1 5% 5 25% 20
28 โรงเรียนศาลาสามัคคี 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 15 10 71.43% 1 7.14% 0 0% 3 21.43% 14
30 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 17 10 66.67% 0 0% 4 26.67% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 18 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
32 โรงเรียนบ้านหนองปลา 18 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
33 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
36 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 14 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 11 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
39 โรงเรียนบ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) 11 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านขามป้อม 14 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
42 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 15 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 16 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
47 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
48 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านดงบัง 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนบ้านโคกกุง 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
52 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 15 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
53 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 14 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
54 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
56 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 17 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนบ้านหลุบคา 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
59 โรงเรียนบ้านฉนวน(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
60 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
63 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
64 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
65 โรงเรียนบ้านโนนสาทร 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านป่าว่าน 11 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านคอนสาร 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านหนองแซง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม2 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 10 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 0 0% 9
72 โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 10 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
75 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 15 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
76 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนบ้านเขวา 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
78 โรงเรียนบ้านนาสีดา 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
79 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านดอนหัน 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนบ้านเมืองคง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านดอนจำปา 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านดอนอุดม 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านนายม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านโนนโจด 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 9 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
99 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนสวนวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนอนุบาลสิทธิวงศ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านม่วง 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
104 โรงเรียนบ้านดงกลาง 10 3 30% 4 40% 0 0% 3 30% 10
105 โรงเรียนบ้านโจดกลาง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านธาตุ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านเรือ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านนาบัว 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
111 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านถนนกลาง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
117 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
119 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
120 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอบ้านแท่น) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนฉิมพลีมา 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
124 โรงเรียนบ้านหนองกุง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
127 โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
129 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านหนองคัน 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
131 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านหัวโสก 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
135 โรงเรียนบ้านระหัด 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
136 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านสารจอด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนหัวนานคร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
148 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านดงพอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนอินทรศึกษา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านก่าน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านพีพวย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านหินลาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนสระโพนทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนอนุบาลสายฝน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองพอก 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
168 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
170 โรงเรียนบ้านโคกงาม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านหนองแต้วรวิทย์ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
174 โรงเรียนบ้านห้างสูง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
175 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
176 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
179 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
180 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านดงใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านห้วยไห 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านโนนสลวย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
189 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
190 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
193 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
194 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
199 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
200 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
201 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
202 โรงเรียนบุปผาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านกุดแคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านกุดแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านโปร่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนสาลิกาวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
220 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
221 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
222 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
223 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
224 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
226 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
227 โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
228 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
229 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
230 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
231 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านโนนข่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนหนองเบนประภากร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านกุดจอก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
238 โรงเรียนบ้านหนองรวก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านดงเมย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
240 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
241 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
242 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อำเภอบ้านแท่น) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
243 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
244 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]