หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 20 - 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.2/1 20 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.2/3 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 21 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง DLTV 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง DLTV 21 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 4 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา ศาลาอเนกประสงค์ หน้าเสาธง 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 21 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา ห้องอนุบาล 2 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเนรมิตศึกษา ห้องอนุบาล 1 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา ห้องอนุบาล 1 21 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา ห้องสมุด อาคารชั่วคราว 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 20 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]