หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ลานหน้าเสาธงโรงเรียนภูมิวิทยา  
2 ลานเทศบาล อำเภอภูเขียว  
3 หอประชุมอำเภอภูเขียว  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน  
5 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง  
8 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง  
9 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)  
10 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง  
11 โรงเรียนภูมิวิทยา  
12 โรงเรียนเนรมิตศึกษา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]