เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
20 ก.ย. 2559
21 ก.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
แจ้งให้คณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม ตรวจสอบการประกาศผลการแข่งขันในระบบ
แจ้งให้คณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรม ได้ตรวจสอบผลการตัดสิน ที่ประกาศจากระบบเวปไซต์ http://www.esan66.sillapa.net/sp-cpm2/ ว่ามีความถูกต้อง ตรงกับแบบรายงานผลการแข่งขัน(แบบสีชมพู) หากกิจกรรมใดที่มีการประกาศ ไม่สอดคล้องกับแบบรายงานผล ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน วันที่ 22 ก.ย. 2559 เวลา 18.00 น. หลังจากนั้นระบบจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร ได้ต่อไป(ศน.วาทิศ  สอนกอง 099-6394519)
วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 22:52 น.
การแข่งขันภาษาไทยและการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ที่แข่งขันช่วงเดือน กรกฎาคม ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในกิจกรรมภาษาไทย(บางกิจกรรม) และ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ที่ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อย ในช่วง เดือนกรกฎาคม 2559 ให้ลงทะเบียนนักเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 ก.ย. 2559  เวลา 18.00 น. สำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา แต่มีความประสงค์ที่จะได้รับเกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก็ให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกัน
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 15:19 น.
โรงเรียนใดที่ยังไม่ลงทะเบียนในระบบ ให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ภายใน เวลา 18.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2559
ให้โรงเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนนักเรียนในระบบ หรือโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลนักเรียน/ครู ให้ดำเนินการเข้าระบบให้แล้วเสร็จ ภายใน เวลา 18.00 น. ของวันที่ 21 กันยายน 2559 (ศน.วาทิศ  สอนกอง 099-6394519)
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 12:57 น.
แจ้งให้คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์รายชื่อนักเรียน ในรายการที่รับผิดชอบ หลังเวลา 18.00 น.(19 ก.ย. 59)
แจ้งให้คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ ได้พิมพ์รายชื่อนักเรียน ในรายการที่รับผิดชอบ หลังเวลา 18.00 น.(19 ก.ย. 59)
เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบในการรับลงทะเบียน ในวันแข่งขัน ทั้งนี้ให้ตรวจสอบ การลงทะเบียนที่บางเครือข่ายมีการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบมากกว่า 1 ทีม ยกเว้นกรณี โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) เฉพาะระดับ ม.1-3 ซึ่งอาจมีบางรายการ ที่มีการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ มากกว่า 1 ทีม ของเครือข่ายเขาเขียว (ศน.วาทิศ  สอนกอง 0996394519)

 
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 15:53 น.
แจ้งการลงทะเบียนนักเรียน จนถึงเวลา 18.00 น. (วันที่ 19 ก.ย. 59)
ให้โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนให้แล้วเสร็จ ก่อนเวลา 18.00 น. วันที่ 19  กันยายน 2559 เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน สรุป ยอดนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ของแต่ละกิจกรรม ถ้าโรงเรียนไม่สามารถลงทะเบียนนักเรียน ได้ตามกำหนด ให้นักเรียนใชแบบรายงานตัวนักเรียน ยื่นต่อ กรรมการตัดสิน ณ จุดแข่งขัน แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น โรงเรียนต้องพยายามเข้าระบบลงทะเบียนให้ได้ เพราะเกี่ยวข้องกับระบบบันทึกคะแนน( ศน.วาทิศ  สอนกอง 0996394519)
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 15:25 น.
แจ้งกรรมการตัดสินและผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ชั้น ม.1-ม.3
แจ้งให้คณะกรรมการตัดสินและผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ชั้น ม.1-ม.3 ให้ทำการแข่งขันในวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอภูเขียว ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป (ศน.วาทิศ  สอนกอง 099-6394519)
วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 13:56 น.
ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสายต่อพ่วงมาด้วย สำหรับกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ให้ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ทั้ง ระดับ ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3
นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสายต่อพ่วงมาด้วย ในการแข่งขัน
                                           ศน.วาทิศ  สอนกอง 099-6394519
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 15:58 น.
การใช้แบบรายงานตัวนักเรียน ในวันแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน
ให้โรงเรียนได้จัดทำแบบรายงานตัวนักเรียน ในแต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสำหรับการลงทะเบียนนักเรียน และให้นำมารายงานตัวที่จุดแข่งขัน ในวันแข่งขันด้วย สำนักงานเขตได้ส่งไปทาง e-office แล้ว
                                         ศน.วาทิศ  สอนกอง  099-6394519
 
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 15:54 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 278
จำนวนทีม 1,807
จำนวนนักเรียน 4,516
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,830
จำนวนกรรมการ 1,287
ครู+นักเรียน 7,346
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,633
ประกาศผลแล้ว 224/224 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 20
เมื่อวาน 49
สัปดาห์นี้ 376
สัปดาห์ที่แล้ว 501
เดือนนี้ 1,505
เดือนที่แล้ว 2,103
ปีนี้ 18,814
ทั้งหมด 160,241