สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สาคริชวิทยา 13 0 0 13 13 0 0 0 13
2 บ้านหนองปล้อง 12 9 2 23 33 8 6 2 47
3 สุนทรวัฒนา 12 6 1 19 24 0 0 0 24
4 อนุบาลชัยภูมิ 12 3 3 18 23 3 2 1 28
5 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 6 2 0 8 16 2 1 0 19
6 ชุมชนบ้านหนองแวง 6 1 2 9 12 2 2 1 16
7 บ้านช่อระกา 4 5 2 11 11 6 2 0 19
8 บ้านหัวนาคำ 4 3 2 9 13 5 3 3 21
9 บ้านบ่อทอง 4 3 1 8 17 7 3 0 27
10 บ้านท่าหินโงม 4 1 4 9 17 14 8 0 39
11 บ้านลาดใหญ่ 4 0 5 9 15 12 11 3 38
12 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 4 0 1 5 12 5 6 0 23
13 บ้านหนองไฮโคกสง่า 3 5 3 11 15 3 4 0 22
14 ชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 3 3 3 9 11 8 4 0 23
15 บ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 3 3 1 7 13 3 3 0 19
16 เทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) 3 3 0 6 7 0 0 0 7
17 บ้านโคกกรวดหนองพวง 3 2 6 11 18 9 4 2 31
18 บ้านกุดชุมแสง 3 1 1 5 7 4 1 0 12
19 บ้านลาดผักหนาม 3 0 1 4 8 1 2 0 11
20 โนนน้อยแผ่นดินทอง 3 0 0 3 14 1 4 1 19
21 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 3 0 0 3 5 0 0 0 5
22 บ้านลาดชุมพล 2 6 10 18 27 10 10 4 47
23 แหลมทองผดุงวิทย์ 2 4 1 7 11 10 2 0 23
24 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง 2 3 4 9 16 1 4 1 21
25 บ้านห้วยกุ่ม 2 3 2 7 10 7 3 0 20
26 ฉิมพลีวิทยา 2 2 3 7 13 6 4 1 23
27 บ้านยางหวาย 2 2 1 5 23 5 3 1 31
28 บ้านวังโพน 2 2 1 5 9 0 1 1 10
29 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 2 1 3 6 8 3 0 1 11
30 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 2 1 2 5 7 1 0 0 8
31 บ้านห้วยหัน 2 1 1 4 4 2 1 0 7
32 บ้านหนองอ้อ 2 0 2 4 7 5 1 0 13
33 บ้านลาดไทรงาม 2 0 1 3 6 1 0 0 7
34 หินเหิบซับภูทอง 2 0 1 3 4 0 0 0 4
35 โนนสำราญวิทยา 2 0 0 2 5 4 2 0 11
36 บ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 2 0 0 2 5 2 0 1 7
37 บ้านโนนเปลือย 2 0 0 2 5 2 0 0 7
38 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 2 0 0 2 2 0 0 1 2
39 บ้านโหล่นสามัคคี 1 7 4 12 17 4 0 0 21
40 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1 3 1 5 11 8 1 2 20
41 บ้านนาระยะพัฒนา 1 3 0 4 6 1 3 0 10
42 โค้งน้ำตับวิทยาคาร 1 2 2 5 9 5 3 0 17
43 บ้านโนนศรีสง่า 1 2 2 5 7 3 0 1 10
44 ราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 5 0 0 0 5
45 บ้านพัฒนาสามัคคี 1 2 0 3 12 2 3 1 17
46 หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 1 2 0 3 11 2 4 2 17
47 บ้านเจาทอง 1 2 0 3 10 2 4 1 16
48 บ้านนารี 1 1 2 4 6 4 0 0 10
49 บ้านชีลองใต้ 1 1 2 4 5 7 4 0 16
50 บ้านคอนสวรรค์ 1 1 1 3 8 2 1 1 11
51 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 1 3 6 0 2 0 8
52 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1 1 1 3 5 0 0 0 5
53 บ้านกุดไผ่ 1 1 0 2 5 3 1 0 9
54 หนองนาแซงวิทยา 1 0 3 4 6 6 8 0 20
55 วังก้านเหลืองดรุณกิจ 1 0 3 4 4 3 1 0 8
56 บ้านคลองจันลา 1 0 2 3 6 3 3 1 12
57 ไทยรัฐวิทยา 19 1 0 1 2 7 1 1 0 9
58 บ้านนาฝาย 1 0 1 2 6 2 5 1 13
59 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
60 บ้านราษฎร์ดำเนิน 1 0 1 2 3 1 0 0 4
61 บ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 0 1 2 2 1 2 0 5
62 ยางนาดีราษฎร์ดำรง 1 0 1 2 2 0 0 1 2
63 บ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 1 0 0 1 6 0 0 0 6
64 บ้านปรางค์มะค่า 1 0 0 1 5 1 1 1 7
65 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1 0 0 1 4 4 2 5 10
66 อนุบาลบ้านเขว้า 1 0 0 1 3 3 1 0 7
67 บ้านโสกรัง 1 0 0 1 3 2 0 1 5
68 บ้านกุดหูลิง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
69 บ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 1 0 0 1 3 1 1 0 5
70 บ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
71 บ้านภูนกเขียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านหินลาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านห้วยหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านโชคอำนวย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 3 1 4 8 1 1 1 10
76 บ้านแก้งยาว 0 2 6 8 8 5 5 3 18
77 บ้านโนนสะอาด 0 2 3 5 7 3 2 0 12
78 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 0 2 1 3 9 1 0 0 10
79 บ้านเขว้าศึกษา 0 2 1 3 6 0 0 0 6
80 อนุบาลศักดิ์ปทุม 0 2 0 2 8 6 1 0 15
81 บ้านโนนม่วง 0 2 0 2 5 2 0 0 7
82 บ้านห้วยบงเหนือ 0 2 0 2 4 1 0 0 5
83 บ้านลาดใต้ 0 2 0 2 3 0 1 0 4
84 สหราษฎร์นุเคราะห์ 0 1 2 3 8 4 4 0 16
85 แจ้งตราดคลองไทร 0 1 1 2 8 2 2 1 12
86 บ้านนางแดด 0 1 1 2 6 0 0 0 6
87 บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 0 1 1 2 5 4 2 3 11
88 ชุมชนบ้านโสก 0 1 1 2 4 1 2 0 7
89 บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 0 1 1 2 4 0 1 0 5
90 สามพันตาราษฎร์อุทิศ 0 1 1 2 4 0 1 0 5
91 บ้านโสกมูลนาค 0 1 1 2 3 1 0 0 4
92 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
93 บ้านม่วงเงาะ 0 1 0 1 8 4 1 1 13
94 บ้านห้วยกนทา 0 1 0 1 8 1 1 0 10
95 บ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 0 1 0 1 7 5 0 0 12
96 ห้วยต้อนวิทยา 0 1 0 1 7 1 3 0 11
97 บ้านกุดฉนวน 0 1 0 1 5 0 2 0 7
98 อนุบาลเรืองชาญ 0 1 0 1 5 0 1 0 6
99 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 0 1 0 1 4 2 0 1 6
100 บ้านชีลองเหนือ 0 1 0 1 3 5 3 0 11
101 บ้านนาเจริญ 0 1 0 1 3 2 2 1 7
102 บ้านกุดยาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
103 บ้านหลุบโพธิ์ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
104 บ้านโนนศรีทอง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
105 บ้านโนนลาน 0 1 0 1 2 0 2 0 4
106 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 0 1 0 1 2 0 0 1 2
107 ท่าแกวิทยากร 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านหนองโนน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
110 บ้านซับปลากั้ง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
111 นาเสียวศึกษาคาร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
112 บ้านโนนโพธิ์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
113 โป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 2 2 8 0 0 1 8
114 บ้านหว้าเฒ่า 0 0 2 2 4 1 1 0 6
115 บ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 0 0 2 2 2 1 0 0 3
116 บ้านนางแดดเหนือ 0 0 1 1 10 0 0 0 10
117 บ้านหนองหอย 0 0 1 1 5 3 0 0 8
118 บ้านห้วยน้ำคำ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
119 บ้านชีลองกลาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
120 ศรีสว่างสามัคคี 0 0 1 1 3 0 0 0 3
121 บ้านฝาย 0 0 1 1 2 2 1 0 5
122 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 บ้านหนองไฮเหนือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 หนองเบ็นเจริญวิทย์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 กุดเวียนวิทย์ผดุง 0 0 1 1 1 3 1 1 5
126 หนองตาไก้วิทยากร 0 0 1 1 1 0 1 0 2
127 บ้านนาอุดม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านลำชี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านสำราญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 8 6 4 0 18
131 บ้านเสี้ยวน้อย 0 0 0 0 7 6 1 0 14
132 คุรุประชานุกูล 0 0 0 0 7 0 2 0 9
133 บ้านเล่าวิทยาคาร 0 0 0 0 6 4 5 0 15
134 บ้านโนนผักหวาน 0 0 0 0 6 3 1 0 10
135 บ้านหินกอง 0 0 0 0 4 1 2 2 7
136 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
137 อนุบาลหนองบัวแดง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
138 บ้านห้วยหว้า 0 0 0 0 3 3 4 1 10
139 บ้านซับชมภู 0 0 0 0 3 2 2 0 7
140 บ้านท่าวังย่างควาย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
141 ชุมพลสวรรค์วิทยา 0 0 0 0 3 1 0 2 4
142 บ้านโนนเหม่า 0 0 0 0 3 1 0 1 4
143 บ้านหนองแหนดอนกู่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
144 บ้านหนองไห 0 0 0 0 3 1 0 0 4
145 บ้านนาอินทร์แต่ง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
146 บ้านค่ายหางเรียง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 2 2 0 1 4
148 ไทรงามผดุงวิทย์ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
149 บ้านนาวัง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
150 บ้านวังตะกู 0 0 0 0 2 1 1 0 4
151 บ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
152 บ้านซับสีทอง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
153 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านหนองไผ่พัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านห้วยข่าเฒ่า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 หนองบัวบานเย็นวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองลุมพุก 0 0 0 0 1 3 0 1 4
161 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 1 3 0 0 4
162 บ้านห้วยผักหนาม 0 0 0 0 1 3 0 0 4
163 วัดพุทโธวาท 0 0 0 0 1 2 3 1 6
164 โพนทองพิทยา 0 0 0 0 1 2 1 2 4
165 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 บ้านปากห้วยเดื่อ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
167 บ้านห้วยหมากแดง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
168 บ้านแจ้งน้อย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
169 บ้านขวาน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
171 โนนหว้านไพล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
172 บ้านลาดเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
173 บ้านคลองไผ่งาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านสงแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านท่าข่อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
177 บ้านผือวิทยายน 0 0 0 0 1 0 0 2 1
178 หนองสระสำราญราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
179 บ้านกุดโง้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านนาโจด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านวังกุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านสะพุงเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองโสมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านห้วยหนองจันทิ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านโนนขี้ตุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านโนนถาวร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านโปร่งโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 เทศบาล 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
193 บ้านนาฮี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
194 บ้านซับม่วง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
195 บ้านกุดละลม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 บ้านซับรวงไทร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
197 บ้านหนองบัวขาว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
198 บ้านคลองเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
199 บ้านเจาเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
200 บ้านซับพระไวย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านนางเม้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านวังกำแพง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านสามแยกดงสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านโนนตูม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 สหประชาสรร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 เทศบาล 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านห้วยบงใต้ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
210 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 บ้านกุดขมิ้น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 บ้านดอนหันวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 บ้านห้วยร่วม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านโนนพันชาติกุดโดน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 บ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
217 บ้านโพธิ์ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
218 ห้วยไร่วิทยานุกูล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
219 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 182 154 143 479 1,017 382 246 81 1,645