หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 51 35 68.63% 8 15.69% 6 11.76% 2 3.92% 51
2 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 56 32 57.14% 10 17.86% 10 17.86% 4 7.14% 56
3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 28 27 96.43% 0 0% 1 3.57% 0 0% 28
4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 31 25 80.65% 3 9.68% 2 6.45% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนบ้านยางหวาย 33 23 69.7% 6 18.18% 3 9.09% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 25 21 84% 4 16% 0 0% 0 0% 25
7 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 42 19 45.24% 15 35.71% 8 19.05% 0 0% 42
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 26 19 73.08% 2 7.69% 4 15.38% 1 3.85% 26
9 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 34 18 52.94% 10 29.41% 4 11.76% 2 5.88% 34
10 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 28 18 64.29% 7 25% 3 10.71% 0 0% 28
11 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 22 18 81.82% 2 9.09% 2 9.09% 0 0% 22
12 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 44 17 38.64% 13 29.55% 11 25% 3 6.82% 44
13 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 29 16 55.17% 9 31.03% 4 13.79% 0 0% 29
14 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 23 16 69.57% 3 13.04% 4 17.39% 0 0% 23
15 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 22 15 68.18% 3 13.64% 3 13.64% 1 4.55% 22
16 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 22 15 68.18% 2 9.09% 4 18.18% 1 4.55% 22
17 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 28 14 50% 12 42.86% 2 7.14% 0 0% 28
18 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 20 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
19 โรงเรียนบ้านเจาทอง 21 14 66.67% 2 9.52% 4 19.05% 1 4.76% 21
20 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 29 13 44.83% 7 24.14% 9 31.03% 0 0% 29
21 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 24 13 54.17% 6 25% 4 16.67% 1 4.17% 24
22 โรงเรียนบ้านช่อระกา 21 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
23 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 24 13 54.17% 5 20.83% 6 25% 0 0% 24
24 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 24 13 54.17% 5 20.83% 3 12.5% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 18 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนสาคริชวิทยา 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 25 12 48% 5 20% 5 20% 3 12% 25
28 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 16 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
29 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 17 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 22 11 50% 8 36.36% 1 4.55% 2 9.09% 22
31 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 21 11 52.38% 7 33.33% 3 14.29% 0 0% 21
32 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 20 11 55% 2 10% 4 20% 3 15% 20
33 โรงเรียนบ้านนางแดด 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
35 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านวังโพน 12 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 17 9 52.94% 7 41.18% 1 5.88% 0 0% 17
39 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 17 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
40 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
41 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 18 9 50% 4 22.22% 5 27.78% 0 0% 18
42 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
43 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
45 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 11 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
46 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 18 8 44.44% 6 33.33% 4 22.22% 0 0% 18
47 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 15 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
48 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 18 8 44.44% 5 27.78% 5 27.78% 0 0% 18
49 โรงเรียนบ้านนารี 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
50 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
51 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
53 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 12 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
55 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
59 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
60 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 21 7 43.75% 4 25% 4 25% 1 6.25% 16
61 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 18 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 5 27.78% 18
62 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
63 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
64 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
65 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 11 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
67 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
69 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 16 6 37.5% 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 16
71 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
72 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
73 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
74 โรงเรียนบ้านหนองหอย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
75 โรงเรียนบ้านนาฝาย 14 6 42.86% 2 14.29% 5 35.71% 1 7.14% 14
76 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
77 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 10 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
78 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
80 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 16 5 31.25% 7 43.75% 4 25% 0 0% 16
86 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 13 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
87 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
98 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านหินกอง 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
100 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านลาดใต้ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านซับชมภู 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
110 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
111 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านโสกรัง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านวังตะกู 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
121 โรงเรียนบ้านหนองไห 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 9 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
125 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านกุดยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
133 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านฝาย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 9 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
137 โรงเรียนบ้านซับม่วง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
140 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
141 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านนาวัง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
145 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านโนนลาน 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
165 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
167 โรงเรียนวัดพุทโธวาท 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
168 โรงเรียนโพนทองพิทยา 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
169 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
170 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
171 โรงเรียนโนนหว้านไพล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
173 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านสงแคน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
180 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
182 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
183 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านนาโจด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านลำชี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหินลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านโนนตาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านโปร่งโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนเทศบาล 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านนาฮี 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
201 โรงเรียนบ้านกุดละลม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
205 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านนางเม้ง 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านวังกำแพง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนสหประชาสรร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนเทศบาล 2 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
223 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
224 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]