หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ณ ...........................................................
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 234 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 235 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 236 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 312-313 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 321-322 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 323-324 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 2 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้อง ประชุม 2 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
ไม่มีตัวแทนศูนย์
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ห้อง ประชุมภูมิพญา 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ห้อง ประชุมภูมิพญา 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ (โดมติดประตูทางเข้าโรงเรียน) 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 614 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง ุ621 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 622 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 623 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 623 6 ต.ค. 2559 09.00น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]