สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55.75 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมสาย
3. เด็กชายนนทวัฒน์  เสเล
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
2. นางสาวขนิษฐา  ชะราจันทร์