สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 59.49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร   เกตุมาลา
2. เด็กชายลัทธพล  พงษ์ผือฮี
 
1. นางเกษณี  สิมสีดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.11 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิรายุทธ  สะอื้นรัมย์
2. เด็กชายสุโรจน์   สุพานิชย์
 
1. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ์