สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละกอ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  นบน้อม
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  ขจัดโรคา
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  เวสา
4. เด็กหญิงพรรณทิพย์  พลไธสง
5. เด็กหญิงวัชรภา  คำปะทา
 
1. นางสุวรรณี  ชิณภา
2. นายเฉลิม  นาพิมพ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชร  คำคร
 
1. นางสุวรรณี  ชิณภา