สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงหนูทิพย์  บุพลับ
 
1. นายไกรสร  แสนคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิราเมธ  ขาวงาม
2. เด็กชายภูทิป  ประทุมรัตน์
 
1. นางพัตสรา  ศรีษะนอก