สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองเรือง
 
1. นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สระทองปา
 
1. นางดอกมะลิ  อรุณโรจน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 15 1. เด็กชายรณกร  แดงชำรัมย์
2. เด็กชายวรวัฒน์  สูญนอก
 
1. นายณัฒิวุฒิ  อรุณโรจน์
2. นางดอกมะลิ  อรุณโรจน์