สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศาลางาม
 
1. นายประทีป  รักษ์ศุภชนม์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปี่ยมรอด
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดน้ำคำ
 
1. นายศรายุทธ  วิชัด
2. นายสำรอง  เสนาโนฤทธิ์