สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติพร  มาตรภูศรี
2. เด็กหญิงพรชนก  ศาลางาม
3. เด็กชายอนุสรณ์  อุ่นมาร
 
1. นายประทีป  รักษ์ศุภชนม์
2. นางฐิติรักษ์  โสภาอดุลย์สิริ