สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะคำดง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 68.2 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกวิตา  สินทรัพย์
2. เด็กหญิงชนรดี  สีลาเลน
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ใหญ่สมพงษ์
 
1. นางเสาวภา  โขงรัมย์