สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  ฮวดศรี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  แก้วแสนชัย
 
1. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
2. นางสาวศิราณี  สังข์ชัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัชวาล  เครือจันทร์
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ยุยรัมย์
 
1. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
2. นางสาวศิราณี  สังข์ชัย