สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.8 เงิน 7 1. เด็กชายจิรทีป  แก้วคำ
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  เครือวัลย์
 
1. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงชุติภา  บัวทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา  แถววงศ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ปาละจูม
2. นายพัฒนา  จันทร์พลงาม