สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71.2 เงิน 17 1. เด็กชายถิรวัฒน์  คอนเพชร
2. เด็กหญิงอภิญญา  เสนารักษ์
 
1. นางเกศรินทร์  ไร่ดี
2. นางจิราธิวัฒน์  ดีสวัสดิ์