สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นารี
 
1. นางเกศรินทร์  ไร่ดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.42 ทอง 19 1. เด็กหญิงมาริษา  ภูสำเภา
 
1. นางจิราธิวัฒน์  ดีสวัสดิ์