สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปริญญา  กอสาลี
2. เด็กชายพัฒนศักดื์  ไกรงาม
 
1. นางพุทธวรรณ  วิทยาประโคน
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงสกรณ์  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงภาสินี  สิทธิวงศ์
3. เด็กชายโรเบิร์ท  แม็คเพอซั่น
 
1. นางยุพาพร  ลายสุขัง
2. นางนันทิรา   เฉลิมวรวงศ์