สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เยี่ยมรัมย์
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แสนเกล้า
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจมาก
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  สมอไพร
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์