สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายวรากร  บริบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงระยับ  ธุระทำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เพชรเภา
2. เด็กชายปริญญา  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงโชติรส  ยิงรัมย์
 
1. นางสาวอาทิตยา  เห็มภิระ
2. นายสมเกียรติ  นอกกลาง