สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 7 1. เด็กชายรัตนพล  แสวงทรัพย์
 
1. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิรินรักษ์  ยูงรัมย์
 
1. นางชารีนัฏฐ์  เพียสุพรรณ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายธนดล  คนเพียร
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ทะเรรัมย์
 
1. นางชารีนัฏฐ์  เพียสุพรรณ
2. นายสุทธิชัย  เพียสุพรรณ