สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  เดชบุญ
 
1. นางเสาวภา  เนียมเกตุ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงพัทรินทร์  มั่นหมาย
3. เด็กหญิงวิภา  นงคม
 
1. นางปราณี  บัวเรียน