สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาโหงก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายธีรยุทธนา  ตะโก
2. เด็กหญิงอรดี  ทับเงาะ
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  คะเนวัน
2. นางสาวณัฐริกา  ทองงาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 18 1. เด็กชายชญานนท์  เจิมพักตร์
2. เด็กชายพีรภัทร  เพ็ชรสอน
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  คะเนวัน
2. นางสาวณัฐริกา  ทองงาม
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญมาก
2. เด็กชายทิวากร   อำคา
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  คะเนวัน
2. นายกิตติคุณ  รุ่งฟ้า