สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 52.4 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชิตนันต์  ชินรัมย์
2. เด็กชายอลงกรณ์  ข่ายเพชร
 
1. นายเฉลิมพล  เสนาวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 31.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกีรติ  ชัยเขต
2. เด็กชายหรรษา  ชารัมย์
 
1. นายเฉลิมพล  เสนาวงศ์