สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจตุคาม  อันวิเศษ
2. เด็กชายปัญญวัฒน์  บุญสัย
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.78 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายวรายุทธ  บุญถึง
2. เด็กชายสรรค์นิธิ  สวามิชัย
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี