สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.3 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจตุรพร  บุญพร้อม
2. เด็กชายนวพล  วงษ์หมึก
 
1. นายอนุชา  จันทร์พลงาม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณโน
3. เด็กหญิงธนาพร  วินารัมย์
 
1. นางเพลิน  บุญอิ้ง
2. นายวิญญูชัย  วรสีหะ