สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะลีสิม
2. เด็กหญิงอรนิช  มาแกดำ
 
1. นางกุลทรัพย์  นนทบท
2. นางสาวเกวรินทร์  ศิลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เพชรจำรัส
 
1. นางชลลดา  สุวรรณปะกา
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 17 1. เด็กชายชนะชัย  เฉลิมพล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ปัญญา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตองติดรัมย์
 
1. นางอรชร  แจ่มใส
2. นางบุญพริ้ง  สวนไธสง