สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายกันตธีร์  พรมมีเดช
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ศรฤทธิ์
 
1. นายวิชัย  ตุใยรัมย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.25 เงิน 13 1. เด็กชายกรกฏ  ภูตะดา
 
1. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงพัชริดา   เต็นตารัมย์
 
1. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายชญานนท์   สวนงาม
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ปุราชดึง
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นายทรงเดช  มากมน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงนิภาวี   พนมไพร
2. เด็กหญิงปริณดา   ดีเลิศตระกูล
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นางณิชาพัชร์  ทานคำ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายปราการ  แสงอรุณ
2. เด็กชายภานุวิชญ์   สีสมพงษ์
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นางณิชาพัชร์  ทานคำ