สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50.08 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศิลา  ปะการัมย์
2. เด็กชายสันติ  พรมนัส
 
1. นางสาวโสภิตา  สายแก้ว