สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกอะโตด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชวนันท์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายภูวนาท  สาพันธ์
 
1. นายทองสูณ  บัวมาตย์