สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญารัมย์
 
1. นางสถาพร  วงศ์สายตา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงปณิดา  ยินดีรัมย์
2. เด็กชายพิชิต  เนตรสุพรรณ์
3. เด็กชายอาทิตย์  อาญาเมือง
 
1. นางสาวคณิศร  จูงาม