สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัลยา  ยิ่งดี
 
1. นางละม่อม  ศรีงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชะนุดรัมย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เดชแพง
 
1. นายภูวดล  ศรีประดู่