สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวาสนา  วรจิต
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชโยดม  ไกรจันทร์
2. เด็กชายมินธาดา  มาลี
 
1. นายปัญญา  ลือโสภา
2. นางธิติยา  ลาหนองแคน