สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธิดา  เทพเดช
2. เด็กชายศรายุทธ  เกษไธสง
 
1. นางรุจิรา  กัณหา
2. นายวีระยุทธ์  กลับโก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ผิวงาม
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง