สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐนันท์  กุตัน
2. เด็กชายพงศพัทธิ์  ดอมไธสง
 
1. นางสาวกฤตยรัตน์  พรมนัส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสนเจ๊ก
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง